TOPOS

W latach 1998-2020 Towarzystwo Przyjaciół Sopotu było wydawcą dwumiesięcznika literackiego „TOPOS”, czasopisma o zasięgu ogólnopolskim, założonego i redagowanego przez Krzysztofa Kuczkowskiego. Na dorobek TPS w ramach tego wydawnictwa składa się 110 numerów „Toposu”, 185 zbiorów wierszy i esejów pod szyldem „Biblioteka Toposu”, ponad 50 plakatów (arkuszy poetyckich) załączanych do niektórych numerów, organizacja kilkunastu Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich im. R.M. Rilkego, Festiwali Poezji w Sopocie oraz kilkudziesięciu spotkań literackich. https://topos.com.pl/

BIBLIOTEKA TOPOSU